త్రికళింగ దేశచరిత్ర

“సింధునదికి అవలి నుండి వలసవస్తూ తమ వునికినీ, జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్న శత్రువులను విరోచితంగా ఎదుర్కొన్న జాతి ఏది?  భాషల్లో, భావాల్లో, మత సామాజిక నమ్మకాల్లో, పురాణాల్లో, పాఠ్యాంశాల్లో ఆ జాతి చరిత్ర సంస్కృతి, సామాజిక వ్యక్తీకరణ ఎందుకు/ఎలా విస్మృతికి, నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యియింది? దీనికి సమాధానమే ఈ చారిత్రక | పరిశోధనాత్మక రచన. నేటి బంగ్లా, బర్మా, ఆర్కాన్ ప్రాంతం నుంచి దిగువన ఉదయగిరి వరకు తెలంగాణతో సహా వున్న సువిశాల ప్రాంతంలో ఒకానొక కాలంలో పరిఢవిల్లిన త్రికళింగదేశ అద్భుత నాగరికతా పరిణామక్రమంలో దాచేస్తే దాగని సత్యాలను విశ్లేషించే రచన ఇది. కేవలం చరిత్రకారుల, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలనే కాదు, సామాన్య పాఠకులను కూడా ఆసక్తిగా చదివించే రచన “త్రికళింగ దేశ చరిత్ర”.