ప్రపంచ భాధితులారా ఏకంకంది!

కరోనా వైరస్ క్యాపిటలిజం క్రూరత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శన, ఉదాహరణ. పెట్టుబడి ప్రపంచీకరణకూ,కొవిడ్ వ్యాప్తికి, పేదరికానికీ, కులానికి ఉన్న అంతస్సంబంధాన్ని చక్కని విశ్లేషణగా అందించిన పుస్తకం ఇది. కులాధారిత ఉత్పత్తి విధానమూ,బహుళ జాతి సంస్థలు, భారత పెట్టుబడి ముప్పేటలుగా పీడిత ప్రజలను ఎలా వెంటాడి వేధిస్తున్నాయో కొవిడ్ సంక్షోభకాలం నేపధ్యంప్రొ॥ కె.ఎస్.చలం అత్యంత ప్రతిభావంతంగా పుస్తకంలో వివరించారు. ప్రపంచ బాధితులు క్రూర పెట్టుబడికీ, దుర్మార్గ అంటువ్యాధికి వ్యతిరేకంగా ఏకమై పోరాడాల్సిన ఆవశ్యకతను ఈ పుస్తకంమనకు గుర్తుచేస్తుంది.